Oplossing voor mede-eigenaars

solution

Alle informatie in real time ...

95% van de mede-eigenaars wenst meer transparantie in het bestuur en het beheer van hun vereniging van mede-eigenaars. Dit was voor Item Solution het uitgangspunt om een eenvoudig en intuïtief instrument te ontwikkelen dat de verwachtingen van de mede-eigenaars inlost. Item Solution wordt de website van de VME voor raadpleging van de documenten van de mede-eigendom, de registers van mede-eigenaars, de lijsten van leveranciers en het onderhoudscontract van de mede-eigendom. Ook de evolutie van het budget en de toestand van de uitgaven kunnen worden opgevolgd. En nog zoveel meer ...
Item Solution is een communicatieplatform dat een dialoog tussen de mede-eigenaars, de syndicus en de raad van de mede-eigendom tot stand brengt. Men kan een storing of defect melden, een herstelling aanvragen en de evolutie opvolgen. De boekhoudmodule zorgt ervoor dat de rekeningafschriften van de mede-eigenaars voortdurend toegankelijk zijn.

Vragen? Antwoorden...

 • Hebben alle mede-eigenaars toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

  • U moet weten dat toegang tot de lijst van mede-eigenaars een verplichting uit het Burgerlijk Wetboek is. Item Solution helpt de syndicus om deze informatie te verspreiden, bijvoorbeeld de naam van elke mede-eigenaar en eventuele huurders. U kunt zelf beslissen of u andere persoonlijke informatie al dan niet wilt publiceren, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • Ik ben niet langer mede-eigenaar, blijft mijn account toch actief?

  • Neen. Bij de registratie van een verkoop wordt de account van de mede-eigenaar gesloten. De historiek blijft bewaard in het geheugen van de mede-eigendom en de nieuwe eigenaar kan de eventuele bewaarde incidenten raadplegen. De syndicus blijft toegang hebben tot de volledige historiek.
 • Als ik geen toegang tot internet heb, kan ik de informatie dan op papier krijgen?

  • Item Solution heeft juist de bedoeling om de informatie-uitwisseling via het web te digitaliseren. Maar er is wel een functie waarmee de syndicus gearchiveerde documenten kan printen om ze via de post te bezorgen aan mede-eigenaars die geen e-mailadres hebben. Deze functie is nuttig voor individuele verzendingen zoals een oproep om een bijdrage te storten of een omzendbrief.
 • Als ik de syndicus een vraag wil stellen, moet ik dan altijd inloggen op het platform?

  • Neen. U kunt de syndicus gewoon een e-mail met uw vraag sturen, met uw gewone e mailprogramma. U stuurt uw bericht naar het specifieke adres van uw mede-eigendom xx@itemsolution.be.
   Uw e-mail wordt dan automatisch toegevoegd aan de lijst met vragen die de syndicus dient te beantwoorden. Als uw bericht aansluit bij een eerdere uitwisseling van e-mails, dan komt het bij deze berichten terecht voor verdere opvolging.
   Vervolgens wordt u automatisch op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw aanvraag per e-mail.
 • Ik woon in de mede-eigendom, dan heb ik toch geen website nodig?

  • Enerzijds is Item Solution in de eerste plaats een programma dat door uw vereniging van mede-eigenaars gebruikt wordt voor het beheer van de mede-eigendom. Het biedt alle nuttige informatie op een website aan. Profiteer van deze interactiviteit!
   Anderzijds bent u waarschijnlijk al goed op de hoogte van alles wat er gebeurt in de mede-eigendom. Maar wat als u uw buren wilt bereiken die in het buitenland verblijven? En als er op een zondagavond om 8 uur een lek ontstaat, hebt u dan meteen de gegevens van de loodgieter van het gebouw bij de hand? Item Solution maakt het gemakkelijker om informatie te vergaren en te verspreiden. Bovendien hebt u permanent toegang tot de rekeningen en de historiek van alle documenten.
 • Ik woon niet in de mede-eigendom, wat heb ik er dan aan?

  • Als u het hele jaar niet in de mede-eigendom woont, blijft u dankzij Item Solution altijd op de hoogte van alles wat er gebeurt in de mede-eigendom. Bovendien kunt u met één enkele muisklik contact opnemen met uw buren.
   Als u uw appartement verhuurt, ontvangt uw huurder alleen de informatie die voor hem belangrijk is en waarop hij recht heeft. Zo weet hij welke regels en voorschriften hij dient te volgen en is hij op de hoogte van de ingrepen die voor de mede-eigendom geprogrammeerd zijn.
 • Kan ik alleen beslissen om Item Solution te gebruiken?

  • Neen. De keuze voor Item Solution dient te gebeuren door de algemene vergadering of door de syndicus voor de volledige vereniging van mede-eigenaars.

Vindt u dit interessant?

Neem dan rechtstreeks met ons contact op via de onderstaande link.

Bent u al klant?

Ga dan rechtstreeks naar uw zone via een van de onderstaande links.
Elke mede-eigenaar ontvangt specifieke toegangsrechten, afhankelijk van zijn functie (syndicus, lid van de Raad van Mede-eigendom, mede-eigenaar ,...).