Oplossing

solution

Eenvoudig en efficiënt

Een nieuwe aanpak van mede-eigendom... Item Solution is een baanbrekend instrument voor het beheer door een vrijwillige of professionele syndicus, voor communicatie tussen mede-eigenaars en voor boekhouding in een webomgeving.
Item Solution omvat een volledige boekhoudmodule: budgetbeheer, afrekeningen opstellen, verdeelsleutels, individuele tellers beheren, verhuizingenbeheer, facturen invoeren, betalingen aan leveranciers beheren, boekhouddocumenten opstellen.
Item Solution is een modulair product dat alle verwachtingen inlost van alle personen die bij een mede-eigendom betrokken zijn. Het is een product zonder compromissen en zonder scheidingslijnen dat verenigingen van mede-eigenaars perfect zelfstandig laat werken en een syndicus in staat stelt om zijn deskundigheid te ontwikkelen en te valoriseren.
Item Solution is actief op 3 domeinen: het verleden bewaren, het heden organiseren en de toekomst voorzien...

Voor wie is Item Solution bedoeld ?

  • Kleine of grote mede-eigendom?

    • Item Solution kan een geschikte oplossing voor kleine mede-eigendommen zijn, onder andere door de solide ondersteuning van vrijwillige beheerders. Daarvoor staan diverse instrumenten ter beschikking, zoals coaching van de syndicus door onze specialisten.
      Maar transparantie, communicatie en een gezond beheer zijn niet het voorrecht van één bepaald marktsegment. Ook grote vastgoedcomplexen beschikken met Item Solution over de ideale oplossing voor hun behoeften aan organisatie, boekhouding en informatieverspreiding.

Vindt u dit interessant?

Neem dan rechtstreeks met ons contact op via de onderstaande link.

Bent u al klant?

Ga dan rechtstreeks naar uw zone via een van de onderstaande links.
Elke mede-eigenaar ontvangt specifieke toegangsrechten, afhankelijk van zijn functie (syndicus, lid van de Raad van Mede-eigendom, mede-eigenaar ,...).