Tarieven

Vanaf € 0 per maand!

Beheer

Beheer + Boekhouding

€ 4,84/maand/kavel * € 12,10/maand/kavel *
*Deze tarieven omvatten de domein hosting, de archivering van de documenten en de dagelijkse opslag. Maximum quota van 10 Go per vereniging van mede-eigenaren
De maandelijkse facturatie bedraagt minimaal 49,61€. Voor professionele beheerders is een degressief tarief voorzien op basis van aantal aangesloten kavels. Dit tarief kan via mail aangevraagd worden. Gelieve bijgevoegd formulier in te vullen

Beheer

Beheer + Boekhouding

Beheerinstrumenten ter beschikking van de syndicus
Documenten beheren (basisakte, notuelen, plan, ...) OK OK
Werkzaamheden beheren OK OK
Schadegevallen beheren OK OK
Algemene vergaderingen beheren OK OK
De agenda van de vereniging van mede-eigenaars beheren OK OK
Coaching van de syndicus door onze specialisten OK OK
Communicatie-instrumenten ter beschikking van de mede-eigenaars
Mededelingenbord OK OK
Indienen van een aanvraag tot ingreep (ticket) met gevolg dat de syndicus eraan geeft OK OK
Toegang tot de documenten van de mede-eigendom (basisakte, plan, ...) OK OK
Toegang tot de onderhoudscontracten OK OK
Discussies en informatie-uitwisseling tussen mede-eigenaars OK OK
Interactieve lijst van mede-eigenaars en bewoners OK OK
Onderhoudsboekje van de mede-eigendom OK OK
Lijst van de kavels van de mede-eigendom OK OK
Toegang tot de online privé-afrekeningen (beveiligd) OK
Boekhouding
Door de syndicus gescande boekhoudstukken invoeren OK
Afrekeningen opstellen en versturen na goedkeuring door de syndicus OK
Betalingsherinneringen en betalingsverzoeken voorbereid voor de syndicus OK
Afrekeningen online ter beschikking stellen OK
Opmaken van boekhoudkundige rekeningen, balans, ... OK

Vanaf € 0/maand

Met de optie “publiciteit” kan de vereniging van mede-eigenaars aan partners of leveranciers voorstellen om bovenaan de website hun naam te vermelden in een banner (468 x 60), zoals wordt getoond in de screenshots.
Deze te betalen publiciteit wordt ter beschikking gesteld van de VME, zodat deze haar gebruikskosten kan compenseren.

Item Solution stelt de modernste technologieën ter beschikking om deze publiciteitsruimte te beheren. De vereniging van mede-eigenaars kan verscheidene partners voorstellen om afwisselend een banner te plaatsen.